Παρουσίαση

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ

Ο Κεντρικός Λιμένας Ελευσίνας χαρακτηρίζεται αμιγώς εμπορικός καθότι από αυτόν γίνεται μόνον η διακίνηση εμπορευμάτων και χύδην φορτίων. Διαθέτει συνολικό μήκος κρηπιδωμάτων 1.037 μέτρα, βραχίονα λιμένος 300 μ. χ 80 μ., ωφέλιμη επιφάνεια 50.000 τ.μ. και κυμαινόμενο βάθος από 8-10 μ. Στους χώ­ρους του Κεντρικού Λιμένα γίνεται η κύρια διακίνηση εμπορευμάτων (φορτ/ση - εναπόθεση), ο οποίος είναι χαρακτηρισμένος και ως τελωνειακός περίβολος.

Στον Κεντρικό Λιμένα εκφορτώνονται και διακινούνται στο εσωτερικό της χώρας κατά μέσο όρο 2,0 εκατ. τόνοι εμπορευμάτων ετησίως.

Τα κυριότερα εμπορεύματα που διακινούνται είναι Σίδηρος, Λαμαρίνες, Ρόλοι χαρτιού, Ξυλεία, Σκραπ, Σωλήνες, Μπετόβεργες κ.λ.π.

Επίσης, από τον τελωνειακό περίβολο του Κεντρικού Λιμένος διέρχονται προς εκτελωνισμό 12.000 περίπου φορτηγά αυτοκίνητα με τα οποία διακινούνται 200.000 περίπου τόνοι εμπορευμάτων ετησίως.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - Λειτουργικό Σχέδιο Λιμένα Ελευσίνας

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

  1. Ιδιοκτησίας Ο.Λ.Ε. Ο εξοπλισμός ιδιοκτησίας του ΟΛΕ Α.Ε. περιλαμβάνει:
    • Τρεις (3) λαστιχοφόρους δικτυωτούς γερανούς ανυψωτικής ικανότητας 30 και 2 χ 45 τόννων. Φ Δώδεκα (12) περονοφόρα (κλαρκ) ανυψωτικής ικανότητας από 4 έως 25 τόνους
    • Ένα (1) φορτωτή λαστιχοφόρο ανυψωτικής ικανότητας 15 τόνων.
  2. Ιδιοκτησίας Ιδιωτών Για την κάλυψη του έργου της φορτοεκφόρτωσης, εκτός από τα μηχανήματα ιδιοκτησίας του ΟΛΕ, χρησιμοποιούνται σε μόνιμη βάση σαράντα (40) περίπου μηχανήματα ιδιωτών (γερανοί - περονοφόρα), της επιλογής του πελάτη, τα οποία σταθμεύουν εντός του Κεντρικού Λιμένα.
     

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΗΤΕΣ
Εκτός από την κεντρική προβλήτα του λιμένος υπάρχουν ακόμα δύο μεγάλες προβλήτες διαστάσεων 150 μ. μήκος, πλάτος 9 μ. - 25 μ. και βάθος 4,5 - 6,0 μ. η πρώτη και 320 μ. μήκος, πλάτος 60 μ. και βάθος 4-6 μ. η δεύτερη, ένα κρηπίδωμα μήκους 15 μ., βάθους 4,5 μ. και επιφάνειας 10.000 τ.μ., όπου εκφορτώνονται ειδικά φορτία (αδρανή υλικά) ή προσδένουν πλοία ειδικότερου χαρακτήρα (τύπου RO-RO κλπ).

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Η Χερσαία Ζώνη Λιμένα και οι εξομοιωμένοι με τη Χ.Ζ χώροι καθορίζονται από τη θέση «Παλάσκα» της τοποθεσίας Σκαραμαγκά, στην ανατολική πλευρά και συνεχίζονται προς δυσμάς μέχρι το δυτικό άκρο της θέσης «Ναυπηγεία Ελευσίνας».

Σημειώνεται ότι για την εξομοιωμένη Ζώνη Λιμένα από τη θέση «Παλάσκα» μέχρι τη θέση «Διαλυτήρια Μπακόπουλου» (αποφ. εξομοίωσης 142/99), ολοκληρώθηκε η μελέτη τοπογραφικής αποτύπωσης και η σύνταξη των σχετικών τοπογραφικών σχεδιαγραμμάτων, τα οποία ενσωματώθηκαν στη Σύμβαση Παραχώρησης που υπογράφτηκε μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Ο.Λ.Ε. Α.Ε. την 20η Μαίου 2003.
 
ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΡΜΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ

Κεντρικός Λιμένας Ελευσίνας

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - Κεντρικός Λιμένας Ελευσίνας Χαρακτηριστικά μεγέθη:

Συνολικό μήκος κρηπιδώματος : 1.037 μ,

Κυμαινόμενο βάθος: από 8 - 12 μ.

Βραχίονας λιμένα : 300 μ. χ 80 μ,

Ωφέλιμη επιφάνεια λιμένα . 50.000 τ.μ

Στους χώρους του Κεντρικού Λιμένα γίνεται η κύρια διακίνηση εμπορευμάτων (φορτοεκφόρτωση - εναπόθεση), ο οποίος είναι χαρακτηρισμένος και ως τελωνειακός περίβολος.

Προβλήτα «Πρώην Αμερικάνικης Βάσης»

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - Προβλήτα «Πρώην Αμερικάνικης Βάσης» Χαρακτηριστικά μεγέθη:

Μήκος προβλήτας : 150μ.

Πλάτος: ελάχιστο 9 μ. - μέγιστο 25μ.

Βάθος (κυμαινόμενο): από 4,5 - 6,00 μ.

Σημειώνεται οτι η χρήση της προβλήτας έχει παραχωρηθεί με την υπ' αριθ. 83/2001 πράξη της Λιμενικής Επιτροπής Ελευσίνας του τέως Λιμενικού Ταμείου στην εταιρεία AEGEAN για διάστημα 3 ετών, ήτοι μέχρι 24/09/2004. Επίσης απαιτείται καθολική επισκευή του προβλήτα και εκβάθυνση του θαλασσίου χώρου, ώστε το βάθος να κυμανθεί από 6 -10 μ.

Προβλήτα στη θέση «ΒΛΥΧΑ»

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - Προβλήτα στη θέση «ΒΛΥΧΑ» Χαρακτηριστικά μεγέθη:

Διαστάσεις προβλήτας : 320 χ 60 μ.

Βάθος (κυμαινόμενο) : από 4 - 6700 μ.

Ωφέλιμη επιφάνεια : 19,200 τ.μ

Η χρήση της προβλήτας και η ωφέλιμη επιφάνεια έχει παραχωρηθεί από το Λιμενικό Ταμείο Ελευσίνας σε δύο εταιρείες, για τη φορτοεκφόρτωση και εναπόθεση αδρανών υλικών. Επίσης στην προέκταση της προβλήτας υφίστανται δύο ακόμη διακριτοί ωφέλιμοι χώροι, εκτάσεως ο πρώτος 3.000 τ.μ., ο οποίος έχει παραχωρηθεί για εναπόθεση αδρανών υλικών και ο δεύτερος 12-000 τ.μ. (ημιτελής), προς αξιοποίηση με την κατασκευή λιμενικών έργων μικρής έκτασης (συμπληρωματική προβλήτα διαστάσεων 120χ30 μ).

Κρηπίδωμα στη θέση «ΚΡΟΝΟΣ»

Χαρακτηριστικά μεγέθη: Μήκος Κρηπιδώματος ; 15 μ. Βάθος : 4,5 μ. Ωφέλιμος χώρος : 10.000 τ.μ. Ο χώρος είναι περιφραγμένος (μάντρα και κιγκλιδώματα) με όριο την οδό Ωκεανίδων. Είναι ημιτελής από πλευράς κρηπιδωμάτων, δαπέδου και λοιπών εγκαταστάσεων, αλλά ωστόσο χρησιμοποιείται για τη φορτοεκφόρτωση και διακίνηση εμπορευμάτων από πλοία RO-RO αναλόγου βυθίσματος.

Μαρίνα στη θέση «ΚΑΛΥΜΠΑΚΙ»
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - Μαρίνα στη θέση «ΚΑΛΥΜΠΑΚΙ» Φιλοξενεί μικρού μεγέθους σκάφη αναψυχής, με δυναμικότητα 40 περίπου σκαφών.

 

Μαρίνα Παλαιού Λιμένα
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - Μαρίνα Παλαιού Λιμένα Στην περιοχή της Ζώνης Λιμένα λειτουργούν δύο μαρίνες σκαφών αναψυχής μικρού μεγέθους, η μια δυτικά και η άλλη ανατολικά του λιμένος, συνολικής δυναμικότητας ελλιμενισμού εξήντα (60) περίπου σκαφών. Επίσης, έχει ολοκληρωθεί ο νέος λιμενίσκος αλιέων στον οποίο θα φιλοξενούνται εβδομήντα (70) περίπου αλιευτικά σκάφη. Ο νέος λιμενίσκος αλιέων, ένα πραγματικό στολίδι της περιοχής, κατασκευάστηκε με τις πλέον σύγχρονες προδιαγραφές και αποτελεί το καταφύγιο των επαγγελματικών και ερασιτεχνικών αλιευτικών σκαφών της Ελευσίνας.

 

Λιμανάκι Αλιέων (παλαιό)
Βρίσκεται στη θέση «Διαμαντή» στο ανατολικό άκρο του Κεντρικού Λιμένα και φιλοξενεί 25 περίπου μικρά ερασιτεχνικά ή επαγγελματικά αλιευτικά των Συλλόγων Αλιέων της περιοχής.

Νέος Λιμενίσκος
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - Νέος Λιμενίσκος Είναι ανατολικά του Κεντρικού Λιμένα και όμορο με τον Παλαιό Λιμενίσκο των Αλιέων. Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν τον Οκτώβριο 2003. Κατασκευάστηκε με δαπάνες από ίδια έσοδα Συνολικός προϋπολογισμός 1,3 δις δρχ. Το τέως Λιμενικό Ταμείο Ελευσίνας είχε διαθέσει 900 εκ. δρχ. Ο Οργανισμός Λιμένας Ελευσίνας Α.Ε. διέθεσε από το έτος 2002 μέχρι σήμερα το ποσό των 567.737,63 ευρώ και υπολείπεται το ποσό των 291,733,51 ευρώ. Διαθέτει δυναμικότητα 60 θέσεων για σκάφη αναψυχής.