Ιστορικό

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - Ιστορικό ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - Ιστορικό Η Ελευσίνα, πατρίδα του Αισχύλου, έχει μια ιστορική πορεία αιώνων, περισσοτέρων των τριάντα.

Μετά την απελευθέρωση της χώρας μας από τον τουρκικό ζυγό η Ελευσίνα αποτελεί έναν ψαράδικο οικισμό με λιγότερους από 400 κατοίκους.

Η Ελευσίνα έγινε δήμος με την πρώτη διοικητική διαίρεση της χώρας επί Καποδίστρια. Το πρώτο τρένο περνά από την Ελευσίνα το 1855. Το 1912 διαλύθηκε ο δήμος Ελευσίνας και μετετράπη σε κοινότητα. Από το 1914 ξεκινά μια θεαματική εξελικτική πορεία. Το 1926 ηλεκτροδοτείται η πόλη και αποκτά δίκτυο ύδρευσης, ενώ το 1943 μετατρέπεται πάλι σε δήμο. Στη μεταπολεμική εποχή η Ελευσίνα γιγαντώνεται και ο πληθυσμός της από 7.000 κατοίκους αυξάνεται σε 26.000, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - Ιστορικό ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - Ιστορικό Ο Λιμένας Ελευσίνας είναι από τους παλαιοτέρους της Ευρώπης καθώς α­πό τις ανασκαφές και τα ευρήματα της αρχαιολογικής σκαπάνης πιστο­ποιείται η λειτουργία του από την κλασσική εποχή (500 π.χ.).

Το 1923 ιδρύθηκε το Λιμενικό Ταμείο Ελευσίνας το οποίο μετετράπη σε ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε. με το Ν. 2932/2001.

Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας το 1992, το λιμάνι της Ελευσίνας κατατάσσεται στην Α' κατηγορία Λιμένων Εθνικής Σημασίας.

Τον Μάιο του 2003 υπογράφεται η Σύμβαση Παραχώρησης μεταξύ του Δημοσίου και της Α.Ε. Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας, με την οποία παραχωρείται στην Α.Ε. η χρήση και εκμετάλλευση της Ζώνης Λιμένα Ελευσίνας, εκτάσεως 200 περίπου στρεμμάτων, στον ομώνυμο κόλπο, με αρχική διάρκεια 40 ετών.

Οι αναπτυξιακοί στόχοι του ΟΛΕ Α.Ε. είναι η ανάδειξη του Λιμένος Ε­λευσίνας σε κομβικό σημείο συν­δυασμένων μεταφορών και η ε­ξέλιξη του σε λιμένα τρίτης γενεάς.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - Ιστορικό