Πακέτα εργασίας

Συνεργατική Περιβαλλοντική Αναγέννηση σε Πόλεις- Λιμάνια: Ο Κόλπος της Ελευσίνας το 2020

(27/09/2014 )

31/1/2006 - Διάδοση - Μεταφορά εμπειριών και γνώσεων
[Υποέργο: Διάδοση - Μεταφορά εμπειριών και γνώσεων]
1. Διάδοση των αποτελεσμάτων του εργου στο κοινό.
2. Μεταφορά εμπειρίας που θα αποκτηθεί απο το έργο σε άλλες πόλεις και αρχές της ΕΕ που αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα. 

 

1/12/2005 - Διαμόρφωση Κοινού Οράματος μέσα απο συνεργατικές διαδικασίες - Επιτροπή Κοινωνικών Εταίρων
[Υποέργο: Διαμόρφωση Κοινού Οράματος μέσα απο συνεργατικές διαδικασίες - Επιτροπή Κοινωνικών Εταίρων]
1.Διαμόρφωση κοινού οράματος μέσα απο συνεργατικές διαδικασίες.
2.Απόκτηση ικανοτήτων απο την τοπική κοινωνία και βελτίωση των θεσμικών δυνατοτήτων.
3. Επίτευξη συμφωνιών για συνεργατική δράση για την αστική και περιβαλλοντική αναγέννηση του κόλπου της Ελευσίνας.

Περισσότερα

Αρχείο