Εργασίες Καθαρισμού της παράκτιας περιοχής στη θέση Καλυμπάκι, από την εταιρεία Assodivers