ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

          

ΘΕΜΑ : ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

 

Στις 29-10-2015 προσήλθαν σε χώρο εργασίας του ΟΛΕ ΑΕ και συγκεκριμένα στο κτήριο που στεγάζονται οι υπηρεσίες εσόδων – εξόδων του ΟΛΕ ΑΕ, χώρος υποκείμενος, ελεγχόμενος από το Τελωνείο και Κεντρικό Λιμεναρχείο Ελευσίνας,  τρία άτομα που δήλωσαν ότι ενεργούν τακτικό έλεγχο από το ΙΚΑ.

Σημειώνεται δε ότι η μία εκ των τριών, δήλωσε ως ιδιότητα, αυτή της Διευθύντριας του ΙΚΑ Ελευσίνας  χωρίς όμως κανείς τους  να επιδείξει  κάποιο στοιχείο ταυτότητας και σαν να μην έφτανε αυτό, ούρλιαζε και απαιτούσε από τους υπαλλήλους να της πουν πόσα χρήματα πληρώνονται. .

Λόγω αυτού τους ζητήθηκε να επιδείξουν την εντολή ελέγχου και αρνήθηκαν, καθώς επίσης αρνήθηκαν να δηλώσουν στους υπαλλήλους και στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΛΕ ΑΕ, που ειδοποιήθηκε και προσήλθε, τα στοιχεία τους. Ένας δε εκ των τριών δήλωσε πως είναι αστυνομικός, αλλά αρνήθηκε να επιδείξει την αστυνομική του ταυτότητα, υποπίπτοντας έτσι στο παράπτωμα αντιποίησης Αρχής. .

Όμως πέραν των ανωτέρω απαράδεκτων ενεργειών των υπαλλήλων Σας, οι απασχολούμενοι στον ΟΛΕ, Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού , καθώς και οι συναλλασσόμενοι με τον ΟΛΕ ΑΕ, που ήταν κατά το χρόνο εκείνο στα γραφεία του ΟΛΕ, γίναμε μάρτυρες απίστευτης αντιδεοντολογικής συμπεριφοράς από Δημοσίους Υπαλλήλους κατά παράβαση των καθηκόντων τους και των υποχρεώσεών τους. Με έλλειψη κάθε είδους σεβασμού και τήρησης της δεοντολογίας, φωνασκώντας και δημιουργώντας κλίμα τρομοκράτησης των εργαζομένων ζητούσαν να τους χορηγηθούν στοιχεία, χωρίς να απευθύνονται για την αναζήτηση των στοιχείων αυτών στους υπόχρεους για την τήρηση και την προσκόμισή τους, όπως όφειλαν και ασφαλώς θα γνώριζαν.

Αν και ο ΟΛΕ ΑΕ αποτελεί  νομικό πρόσωπο του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα  και θα έπρεπε να γνωρίζουν το καθεστώς λειτουργίας αυτού, τον τρόπο εκπροσώπησής του και την λειτουργία βάσει του κανονισμού λειτουργίας του, ζητούσαν από τους εργαζόμενους να προβούν σε ενέργειες κατά παράκαμψη του κανονισμού λειτουργίας και παραβλέποντας  την Διοίκηση αυτού. Μάλιστα δε στις υποδείξεις από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΛΕ ΑΕ για την τήρηση της δημοσιοϋπαλληλικής  τους αξιοπρεπής συμπεριφοράς, αυτός έγινε δέκτης χλευασμών, υποτιμητικών και προσβλητικών σχολίων και ειρωνικής συμπεριφοράς εκ μέρους τους, ενώπιον μάλιστα των εργαζομένων και των συναλλασσόμενων τρίτων πολιτών.

Αποχώρησαν δε από το χώρο του ΟΛΕ αφενός μεν χωρίς να μας γνωρίσουν τα στοιχεία τους και την ακριβή ιδιότητά τους, αφετέρου εκείνη που αυτοαποκαλούνταν Διευθύντρια, εξαπέλυσε την φράση «θα δείτε τι θα πάθετε»  .

Οι ανωτέρω ενέργειες φρονώ πως δεν ταιριάζουν σε Δημοσίους υπαλλήλους, που στην προκειμένη περίπτωση ενήργησαν κατά παράβαση των διατάξεων του αρθ. 107 παρ. 1 περ. ε’ του Ν. 3528/2007 και υπέπεσαν στο πειθαρχικό παράπτωμα της αναξιοπρεπής και ανάρμοστης για υπάλληλο συμπεριφοράς εντός ή εκτός υπηρεσίας. Για το λόγο δε αυτό και για να διαφυλαχθεί το κύρος του ΙΚΑ θέλουμε να σας γνωρίσουμε τα ανωτέρω και να προβείτε στις κατά την αρμοδιότητά σας ενέργειες .

Όσον αφορά τον ΟΛΕ ΑΕ , σας γνωρίζουμε ότι θα προβεί με όλα τα νόμιμα μέσα, για τη διαφύλαξη του κύρους του, που καταπατήθηκε από την ανάρμοστη συμπεριφορά των Υπαλλήλων Σας, τόσο απέναντι στη διοίκηση , όσο και απέναντι στα δικαιώματα των εργαζομένων.

Τονίζουμε ότι ο Οργανισμός ήταν και είναι πάντα πρόθυμος, προς κάθε φορέα, όπως από το παρελθόν έχει επιδείξει,  για χορήγηση στοιχείων, στα πλαίσια αγαστής συνεργασίας.  .

Η Διοίκηση του ΟΛΕ ΑΕ απέστειλε την ως άνω καταγγελία στο γραφείο διευθυντή και τα μέλη του ΔΣ του ΙΚΑ Ελευσίνας κοινοποιούμενο προς τους:

  •  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ Κου ΥΠΟΥΡΓΟΥ

  • ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ  ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

      ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΔΣ

  • ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
  • ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ   ΠΕΙΡΑΙΑ

      ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

  • ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

      ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

  • ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΚΑ (ΠΟΣΕ- ΙΚΑ)
  • ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Γ.Σ.Ε.Ε)
  • ΑΝΩΤΑΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΝΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΑΔΕΔΥ)

 

 

Μετά τιμής

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΟΥ ΟΛΕ Α Ε

 

Αθανάσιος Ευαγ. Πέππας

          

 

Διαθέσιμο αρχείο