ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ «ΙΡΙΣ» ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 9α,β/211/27-11-2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου Ο.Λ.Ε Α.Ε. αποφασίστηκε η κάτωθι πρόσκληση:

Διαθέσιμο αρχείο