Στον έλεγχο του ΟΛΕ Α.Ε. περνά το μεγαλύτερο τμήμα του Κόλπου Ελευσίνας - Μπαίνει φραγμός στον παροπλισμό πλοίων

Εγκρίθηκε από την Περιφέρεια Αττικής και δημοσιεύθηκε στην Eφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 143, 23/04/2010), η επέκταση της θαλάσσιας ζώνης λιμένα Ελευσίνας, πέρα των 500 μέτρων με όριο την ισοβαθή καμπύλη των 30 μέτρων, έμπροσθεν των εξομοιωμένων χερσαίων ζωνών Ελευσίνας και Ασπροπύργου, σύμφωνα με το νόμο 2971/2001. Έτσι περνά στην δικαιοδοσία του ΟΛΕ Α.Ε., το μεγαλύτερο τμήμα της θαλάσσιας περιοχής του Κόλπου Ελευσίνας, δίνοντας στον οργανισμό τις εξής δυνατότητες: • Να υπάρξει ουσιαστικός έλεγχος της ευρύτερης θαλάσσιας περιοχής του Κόλπου Ελευσίνας από ρυπάνσεις, με τη λήψη μέτρων για την αποφυγή – πρόληψή τους. • Να υπάρξει ουσιαστικός έλεγχος των ελλιμενισμών πλοίων στον Κόλπο της Ελευσίνας, με στόχο την αποφυγή – απομάκρυνση των παροπλισμένων πλοίων. • Να διευρυνθεί η δράση της Επιτροπής Ανέλκυσης Ναυαγίων του ΟΛΕ Α.Ε. εντός των νέων διευρυμένων ορίων δικαιοδοσίας του οργανισμού. • Να εξασφαλιστεί η ομαλή διακίνηση – διέλευση των πλοίων από τον Κόλπο Ελευσίνας, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας ναυσιπλοΐας. Η έγκριση για την επέκταση της θαλάσσιας ζώνης λιμένα Ελευσίνας, επικύρωσε ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. του ΟΛΕ Α.Ε., επί της εισήγησης του διευθύνοντα συμβούλου του οργανισμού, Αθανάσιου Πέππα, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές και την πολιτική βούληση της ΥΠΟΙΑΝ Λούκας Κατσέλη. Όπως δήλωσε ο κ. Πέππας, «ο ΟΛΕ Α.Ε. αποκτά πλέον βασικό ρόλο στη διαχείριση της θαλάσσιας ζώνης του Κόλπου Ελευσίνας, που παρέχει τη δυνατότητα λήψης συγκεκριμένων μέτρων πρόληψης στο πλαίσιο της ανάληψης ευθύνης εντός των διευρυμένων ορίων δικαιοδοσίας του». Ο κ. Πέππας, πρόσθεσε ότι «με αυτές τις ρυθμίσεις, δίδεται άμεση προτεραιότητα στο περιβάλλον και ενισχύεται θεσμικά ο ρόλος του ΟΛΕ Α.Ε. σε μεγαλύτερο εύρος και σε πλήρη ευθυγράμμιση με παράλληλες δράσεις που ανέδειξαν τον λιμένα Ελευσίνας σε πράσινο λιμάνι». Όπως είναι γνωστό, ο ΟΛΕ Α.Ε., έχει αναπτύξει πρωτοβουλίες για την προστασία του περιβάλλοντος, ενώ συμμετέχει σε κοινοτικά προγράμματα (Secur Med, AEM MED, Life: Ο Κόλπος της Ελευσίνας μετά το 2020 – Συνεργατική Περιβαλλοντική Αναγέννηση σε Πόλεις - Λιμάνια), για τη βιώσιμη ανάπτυξη του λιμένα, σε πλήρη σύνδεση με τον αστικό – κοινωνικό ιστό και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών της ευρύτερης περιοχής. ΕΞΟΜΟΙΩΣΕΙΣ Με τη δημοσίευση στο ΦΕΚ 144 (26/04/2010), ολοκληρώθηκαν και οι διαδικασίες εξομοίωσης με τη ζώνη λιμένα, της παράκτιας περιοχής μεταξύ των δύο στρατοπέδων του Δήμου Νέας Περάμου, του προβλήτα Περάματος και της Πάχης Μεγάρων, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα τοπογραφικά διαγράμματα από το ΥΠΟΙΑΝ και την Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου. Η εξομοίωση των χώρων αυτών με τη ζώνη λιμένα, που υλοποιήθηκε με την άμεση στήριξη του ΥΠΟΙΑΝ, υλοποιείται ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. του οργανισμού σε πρόταση – εισήγηση του διευθύνοντα συμβούλου Αθανασίου Πέππα που χρονολογείται από το 2007. Παράλληλα δίνει τη δυνατότητα στον ΟΛΕ Α.Ε. για τη βελτίωση – αναβάθμιση - συντήρηση των υφιστάμενων υποδομών, που συνδέονται με την ασφαλή διακίνηση επιβατών – οχημάτων στην πορθμιακή γραμμή Νέας Περάμου - Φανερωμένης, όσο και με την εκτέλεση νέων βελτιωτικών λιμενικών έργων και οδοποιΐας.

Διαθέσιμο αρχείο