Απομάκρυνση αυθαίρετης περίφραξης από την παραλία Ελευσίνας

Ο Οργανισμός Λιμένα Ελευσίνας Α.Ε. απομάκρυνε άμεσα την περίφραξη της παραλίας στην περιοχή Φονιά, που τοποθετήθηκε αυθαίρετα και χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του οργανισμού, ο οποίος εμμένει στην απόφασή του να παραμείνει η ακτή προσβάσιμη στους πολίτες. Ο ΟΛΕ Α.Ε., όπως είναι γνωστό, με σύμβαση παραχώρησης στο Δήμο Ελευσίνας, έχει ελευθερώσει την ακτή και έχει διαμορφώσει και άλλους χώρους του παραλιακού μετώπου για χρήση από τους πολίτες, με τη δημιουργία χώρων πρασίνου, περιπάτου, ψυχαγωγίας (παιδικές χαρές), ενώ στόχος παραμένει η μεταφορά του κεντρικού λιμένα στη Βλύχα για την απόδοση του χώρου που καταλαμβάνει το σημερινό λιμάνι, στο κοινό. Σύμφωνα με προγενέστερες αποφάσεις και προσηλωμένη στην πολιτική της πράσινης ανάπτυξης, η διοίκηση του ΟΛΕ Α.Ε., δίνει προτεραιότητα στο περιβάλλον και την κοινωνία, αναλαμβάνοντας δράσεις και πρωτοβουλίες που συνδέουν το λιμάνι με τον αστικό ιστό, για την ανάπτυξη και τον πολιτισμό. Ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΛΕ Α.Ε. Αθανάσιος Πέππας, δήλωσε σχετικά: «Ο ΟΛΕ Α.Ε., καλλιεργεί, επιδιώκει και υιοθετεί πρακτικές που προάγουν το δημόσιο διάλογο, τη συνεργασία με τις τοπικές αρχές και την Αυτοδιοίκηση, περιφρουρώντας το δημόσιο συμφέρον και έχοντας, παράλληλα, συνεισφέρει στην εδραίωση άριστων σχέσεων με τη δημοτική αρχή και άλλους τοπικούς φορείς. Στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής, καλεί όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, να διευκολύνουν τον κοινό στόχο για ελεύθερη πρόσβαση στις ακτές, που αποτελεί στόχο και επιδίωξη της τοπικής κοινωνίας, αλλά και κεντρική πολιτική θέση της ελληνικής κυβέρνησης, που εξέφρασε ο ίδιος ο πρωθυπουργός, με την πρόσφατη προσωπική του παρέμβαση στην περίπτωση της κατεδάφισης αυθαιρέτων κτισμάτων στην παραλία Γλυφάδας».

Διαθέσιμο αρχείο