Επιπτώσεις στο περιβάλλον της Μεσογείου η κίνηση των πλοίων σε αυτή.

-